Gestió del actius

  • Compravenda d’actius (empreses, productes, unitats de negoci, tecnologies)
  • Fusió i adquisició d’empreses
  • Mandats de compra
  • Mandats exclusius de venda
  • Posada a disposició d’actius
  • Ampliació de cartera
  • Joint-ventures
  • Definició d’estratègies per a la preparació d’operacions de compra i fusions

 

Gestió del actius