Assessorament estratègic

 • Creació d’empreses
 • Partenariats i aliances d’empreses
 • Participació directa en els processos de negociació
 • Estratègies per a l’entrada en el mercat europeu
 • Suport als negocis durant les negociacions
 • Gestió de licitacions
 • Coordinació de Due diligence
 • Celebració de contractes
 • Aliances estratègiques
 • Orientació al desenvolupament corporatiu
 • Assessorament pel desenvolupament dels negocis
 • Partenariat Internacional
Assessorament estrategic